Biyografi Kitapları

Yoksulluk ve Kadın – Duygu Alptekin PDF indir

Yoksulluk ve Kadın – Duygu Alptekin, pdf kitap bölümümüzde 2014 senesinde kaleme alınan Yoksulluk ve Kadın – Duygu Alptekin kitabını sizlerle paylaştık. Yoksulluk ve Kadın – Duygu Alptekin kitabının detayları..

Yoksulluk ve Kadın – Duygu Alptekin – Özeti

Yoksulluk ve Kadın – Duygu Alptekin

Yoksulluk ve Kadın – Duygu Alptekin

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
2014
Eklenme: Ekim 25th, 2020
Dil: Türkiye
Sayfa: 418
Yazar: Duygu Alptekin
407

Küreselleşme süreciyle birlikte tüm dünveya görülen refah ve zenginliğin aksine yoksulluğun daha da derinleştiği yapılan ülkeler arası araştırmalarla belirlenmiştir. Günümüzde insan gereksinimlerinin maddi boyutla sınırlı olmadığı, manevi nitelikteki boyutlarının da olduğu gerçeği göz ardı edilemez.

Yoksulluk tanımının, söz konusu maddi nitelikte olmayan ihtiyaçların tatminini de içermesi, durumu daha da karmaşık hale getirmekte ve yoksulluğun tam bir tanımının bulunamaması zamana ve mekana göre, veya çok boyutlu açıdan ele alınmasına göre değişikliklar göstermesinden kaynaklanmaktadır.

İnsan hakları çerçevesinde; insan olmanın gereği olan, yaşam ve özgürlük hakkı başta olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetleri de içine alan; sağlıklı bir yaşam; yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin temellerini oluşturmaktadır.

Yoksulluk sorununun küresel boyutta bir olgu olarak, sahip olunan bu hakları tehdit ettiği görülmektedir. Bilhassa, yoksulluğun şiddetini yoğun olarak hisseden dezavantajlı guruplar içinde kadınlar için bu durum kaçınılmazdır. Kadınlar yönünden, işgücü piyasasına katılımın az olması ve eğitim olanaklarının çok sınırlı olması, toplumsal cinsiyet rollerinin şekillendirdiği kadın olma durumu, geleneksel kadın rol modeliyle yetiştirilmek, kadına gelir elde etmek için yeterli zaman kalmaması insan haklarından sınırlı yararlanmalarına neden olmaktadır.

İş gücü piyasanın kadınlara yönelik ayrımcı tutumları da kadın yoksulluğunu yükseltmektadır. Bütün bu etkenler, kadın yoksulluğunu ağırlaşmasına ve kuşaklar boyunca sürmesine, kalıcılaşmasına neden olmaktadır.

Bu bağlamda, kadın yoksulluğunu azaltabilecek en önemli unsur ise, kadınların çalışma yaşamına daha fazla dahil edilmesine (katılmasına) ilişkin sosyo-ekonomik politikalardır.

Yoksulluk ve Kadın Kitap Tanıtımı

Bu açıklamaların ışığında, yoksulluk olgusu ve kadının yoksulluğu kavramları ve önemi bilgisi verildiktan sonra kadın yoksulluğunun nedenleri tespit edilerek kadın yoksulluğunun ülkemizde ve dünya çapında hangi boyutlarda olduğu ve buna yönelik uygulanabilecek istihdam ve sosyal politikalara yer verilecektir.

Yoksulluk sürecinde kadını anlamak için, ilk kez yoksulluğun bireylerin yaşamlarından neleri alıp götürdüğü; diğer bir ifadeyle, bireylerin yoksul yaşamında nelerden yoksun oldukları ve yetersizlikleri açıklığa kavuşturulmalıdır.

Çünkü tam da bu noktada hem kıt olan kaynakların hem de beşeri ve sosyal sermayenin paylaşımında veya dağılımında toplumsal cinsiyet eşitsizliği kendini gösterir. Türkiye’de yoksulluk odaklı mikro analizler de kadınların yoksullukta daha mağdur konumda olduğunu somut olarak ortaya koyar.

Bu açıdan düşünüldüğünde, kadın yoksulluğu bölgesindeki çalışmalar hem yoksulluğun cinsiyet temelinde nasıl farklılaştığını göstererek çözüm odaklı çalışmalara destek sağlar hem de sosyal problemlerin başında gelen yoksulluk sorununun acil önlem alınması gereken bir risk alanı olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer.

Yoksulluk ve Kadın kitabı, yoksulluğun toplumsal cinsiyet odağında farklı anlam dünyaları oluşturduğu ve farklı tecrübe edildiği kabulünden hareketle, kadın yoksulluğuna ilişkin bazı önemli bağlamları, tartışmaları ve analizleri gündeme getiriyor ve bunu da yoksulluğun ortadan kaldırılması çabalarına katkı sağlama maksadıyla yapıyor.

Dolayısıyla, bu çalışmada, kadın yoksulluğunun disiplinler-arası bir yaklaşımla farklı yönlerine değinen ve yoksulluk sorununun çözümüne yönelik oluşturulan yerel ve küresel politikaları ve uygulamaları değerlendiren analizlere yer veriliyor.

Genel okur dışında sosyolojiyle, özellikle de kadın çalışmalarıyla ilgilenenler için özgün bir kaynaktır bu kitap

İYİ OKUMALAR

Bir önceki yazımız olan Aptalı Tanımak – Celal Şengör başlıklı kitabımızda Aptalı Tanımak ekitap indir, Aptalı Tanımak ekitap oku ve Aptalı Tanımak pdf indir ile ilgili bilgiler verilmektedir.

 

Related Articles

Back to top button