Tarih Kitapları

Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam Pdf indir

Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde 268 sayfadan oluşan Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam kitabı Karton Kapak olarak çıkarılmıştır. Nazmiye Mutluay tarafından kaleme alınan Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam isimli kitap TÜRKÇE dilinde ve 13.5 x 21 cm ebatındadır. Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam kitabını 9786051912257 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam pdf oku indir.

Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam pdf indir

Eski Yakındoğu toplumlarında yaşanan gelişmeler, uygarlık tarihinin mühim dönüm noktalarından birisini oluşturur. Çünkü yerleşik düzene geçişle birlikte toplumsal yaşamın farklı alanlarına yönelik izlenimler ilk kez burada karşımıza çıkmaktadır. Bunları günümüze ulaşan materyaller vasıtasıyla gözlemleyebilmekteyiz. Yine olanaklar elverdiğince  ekonomik etkinlikler, üretim ilişkilerinin bunun yanında sosyal yapının ayrıntı kısmını saptayabilmekteyiz. Bu tür değerlendirmeler arasında öne çıkan olgulardan birisi toplumun temel birimlerinden olan aile yapısıyla alakalıdir. Misal verilecek olursa anne- baba- çocuk ilişkisini betimleyen birden fazla malzeme bulunmaktadır. Bunun yanı sıra belgeler ışığında toplumsal yapıya yön veren sosyal sınıflar, bunların konumu ve aralarındaki değişiklikları yorumlamamız olabilecek olmaktadır.
Bu coğrafyadaki bireylerin yaşam tarzı da enteresan örnekler sergilemektedir. Belgeleri irdeleyerek yerleşim merkezlerindeki kentleri, gündelik yaşantıyı bireylerin tükettikleri yiyecekleri, üzerlerine giydikleri giysileri, hatta kimi zaman kullandıkları süs eşyaları hususunda fikir sahibi olabilmekteyiz. 
Bunun yanı sıra Eski Yakındoğu toplumlarındaki yönetim kademesi ve devlet personellerinin bunun yanında meslek grupları, dönemin ayrıntı kısmının aydınlatılması hususunda bir takım ip uçlar verdiği için oldukça önem taşımaktadır. Misal verilecek olursa  en eski yazmanlar, öğretmenler, ebeler, hekimler, veterinerlerin burada meydana geldiğinı göze çarpıyor.  Bunun yanı sıra yine yazılı kayıtlar aracılığıyla eski Yakındoğu toplumlarındaki bireylerin sevinçlerine veya kederlerine de ortak olabilmekteyiz. Dolayısıyla kimi zaman ölü gömme adetlerine tanık olurken, kimi zaman da bayram kutlamaları ve şenlikler sırasında yaşadıkları coşkuyu sezinleyebilmekteyiz. Bu tür örnekler  bunun yanı sıra birden fazla geleneğin, örf ve adetin, zaman içinde nesilden nesile aktarılarak günümüze değin  eriştiğini ortaya koymaktadır.
Pek çok alanda gözlemlediğimiz gelişmelerin bunun yanında  toplumsal mücadelenin ilk emsallari de Eski Yakındoğu toplumlarında yaşanmıştır. Misal verilecek olursa ilk pasif direniş şekilleri, grevler, hak arayışları burada karşımıza çıkmaktadır.
Eski Yakındoğu uygarlıklarını incelemek, burada yaşayan insanları, kültürleri tanımamıza yol açmaktadır. Bu da bize yüz seneler boyunca hangi aşamalardan  geçtiğimizi göstermektedir. Dolayısıyla  Eski Yakındoğu dünyasında yaşananlar, zamanımıza ışık tutmaktadır. Bunların kaynağını araştırmak geçmişle günümüz arasında bir bağ kurmamızı sağlayacaktır. Çünkü toplumsal gelişim evrelerinin kökeni buraveyayanmaktadır.

Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam kitap özeti

Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam pdf oku

Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Toplumsal Yaşam Pdf indir

 

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button