Akademik Kitaplar

Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap Pdf indir

Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap Pdf indir, kitap sever takipçilerimiz için  Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap Kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Açılım Kitap aracılığıyla çıkarılan Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap Kitabı 296 Sayfa sayfadan bir araya gelmektedir. 2. Hamur Kağıt baskı ile çıkan Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap kitabı 13.50×21.00 cm‘dir. Ekim 2013 nolu ISBN numarasına sahip Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap kitabının yazarı Mustafa AydınBilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap PDF indirebilirsiniz. 

Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap Kitabı Pdf indir

*Vargıların kökeninde bulunan ve düşünce yaşamını yönlendiren öncüller, bilginin üretimi, kullanımı ve toplumsallaşmasında nasıl bir fonksiyon üstlenir?
* Bilginin zihniyet (bilinç) inşasındaki rolü, zihniyetin, kültür, gelenek, din vb. ile olan irtibatı nedir? Çağın değerleri, global eğilimler, topluma içkin kültürel yapı zihniyet (bilinç) oluşumunda ne kadar etkindir?
* Aydınlar ve bilgi-bilim ilişkisi nasıl gelişir? Bilgi-bilim aydının ürettiği araçsal bir veri mi, yoksa kendini var eden amaçsal bir öğemidir?
* Bilimsel bilgi ile dini bilgi içindeki ayrım yüzeyde mi perspektifte mi meydana gelir?
* Bilgi değerden bağımsız mıdır? Varlık alanları değer yapılarından bağımsız düşünülemeyeceğine göre, ilişkilerin boyutları nasıl belirlenecektir?
* Bilgi-Bilim-İslam ilişkisi nasıl düzenlenebilir?
* Bilginin İslamileştirilmesi olabilecek müdür?
Bilgi kısaca yaşantıdan arta kalan zihni bir olgudur. Lakin zihinden kopup nesnel hale gelebilmesi, başkaları aracılığıyla alınıp yeniden üretilebilmesi ve nihayet biriktirilerek aktarabilmesi onu bireysel olmaktan çıkarıp bunun yanı sıra toplumsal kılmaktadır. Onu felsefeden ve psikolojiden farklı olarak sosyolojik kılan yöne de budur.

Bilgi, şöyle yada böyle herkesin konusudur; ama sosyologun özel türden bir ilgi alanıdır. Çünkü Bilgi Sosyolojisi bir taraftan genel sosyolojinin diğer taraftan kurumlar sosyolojisinin alt disiplinlerinden biri olma özelliğini taşır. Bir tarafı topluma diğer tarafı zihne uzanan alanın bileşkesinde bir araya gelen kognitif bir olgudur. Ne var ki bu hususta Türkçede toplum bağlamında bilgi poblemlerina dolaylı ve kısmen değinen pek az sayıda kitap ve makalenin dışında tek başına bilgi sosyolojisini konu alan bir eser yok gibidir. Fazlaca iddialı olmamakla birlikte bu kitap, Bilgi Sosyolojisinin bir çerçevesini çizmeyi ve ilk elde tartışılan konulardan bir demet sunmayı amaçlamaktadır.

Etiketler: Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap Pdf oku , Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap Pdf kitap indir, Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap pdf oku ücretsiz, Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap kitap indir ücretsiz, Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap pdf indir yandex, Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap pdf oku özet, Bilgi Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap kitap özeti. 

 

Related Articles

Back to top button