Akademik Kitaplar

Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar Pdf indir

Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar Pdf indir, kitap sever takipçilerimiz için  Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar Kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık Akademik aracılığıyla çıkarılan Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar Kitabı 401 Sayfa sayfadan bir araya gelmektedir. 1. Hamur Kağıt baskı ile çıkan Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar kitabı 16.00×24.00 cm‘dir. Ekim 2017 nolu ISBN numarasına sahip Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar kitabının yazarı Gülen BaranAile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar PDF indirebilirsiniz. 

Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar Kitabı Pdf indir

Toplumun temel yapı taşını oluşturan aile en eski ve varlığını her daim koruyan, en mühim toplumsal kurumdur. Geçmişten bugüne ve toplumdan topluma yapısal olarak bazı değişikliklar gösterse de, her zaman ve her yönde bireylerin yaşamında çok mühim bir yer tutmuştur. İçinde yaşadığımız toplumdaki ekonomik, teknolojik, kültürel vb değişiklikler ailenin yapı ve işleyişinde bazı değişikliklar yaratsa da, aileyi oluşturan tüm bireylerin ruh sağlığı, davranışları, ilişki şekilleri, duyguları, kısacası tüm yaşamı üzerindeki etkileri her zaman önemini korumuştur. Özellikle yaşamın ilk günlerinden bu yana uzunca seneler ailesiyle birlikte yaşayan çocuklar üzerinde, ailenin ve aile ilişkilerinin etkisi yadsınamaz. Çocukların her alandaki gelişiminin temelleri aile ortamında atılmakta, ailenin sunduğu olanaklar ve destekleyici tutumu ile çocuk, aile dışındaki fiziksel, sosyal ve akademik yaşama hazırlıklı olarak başlayabilmektedir. Aile ortamında kurulan sağlıklı ilişkiler, uygun modellerin varlığı, anne-babanın çatışma durumundaki yaklaşımları ve problem çözme becerileri ile evlilik uyumları, çocuğun ileriki yaşamında dostlarıyla, eşiyle, çocuklarıyla olan ilişkilerinin niteliğini tespit eden en mühim unsurlardan biridir. Aile, bireyin yaşamındaki tüm değişimlerde birincil güce sahiptir. Lakin ailenin, aile bireyleri üzerindeki tesirinin yönü, büyük ölçüde sahip olduğu özellikler ile ilişkilidir. Aile sisteminin etkileşimde olduğu birden fazla etmen söz konusudur. Ekonomik, sosyal, siyasal etmenler aile sistemini olumlu yönde olduğu gibi, negatif yönde de etkileyebilmekte, bundan dolayı aile sisteminde uyum sağlanması gereken değişikliklere yol açabilmektedir. Ailede şiddete dayalı ilişkilerin varlığı, aile bütünlüğünün bozulması, bu çerçevede aile yapılanmasında değişikliklerin olması, ailede farklı özelliği olan bireylerin varlığı, göç etme ailenin yapısını, işleyiş ve ilişkileri negatif yönde etkileyebilme potansiyeli taşıyan durumlar olabilmektedir. Beklenmedik veya olumsuz çeşitli durumlarla baş edebilmek, aile bireylerinin bu durumlardan olumsuz etkilenebilmelerinin önlenmesi yönünden önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sistemde değişiklik yaratan durumların ortaya konması, aileye yönelik yapılacak müdahale ve destek çalışmaları için yararlı olabilir. Bu noktadan hareketle 12 bölümden bir araya gelen bu kitapta; aile yaşam döngüsü, aile kuramları, aile içi ilişkiler ve iletişim ile aile içi şiddet, ailede parçalanma, evlat edinme ve koruyucu aileler, engelli çocuğu olan aileler, göç ve aile, aile toplantıları, aile görüşmeleri, aile eğitimi ve aile danışmanlığı konularına yer verilmiştir.

Aileye ilişkin temel konu ve kavramlar yanında, aile sisteminin işleyişinde sorun yaratabilecek durumlar ile bu durumları önlemeyi, baş edebilmeyi sağlayabilecek yöntem ve yaklaşımları ele alan bu kitabın, aile alakalı konulara ilgi duyan tüm öğrencilere, alan çalışanlarına ulaşabilmesini diliyorum..

Etiketler: Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar Pdf oku , Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar Pdf kitap indir, Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar pdf oku ücretsiz, Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar kitap indir ücretsiz, Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar pdf indir yandex, Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar pdf oku özet, Aile Yaşam Dinamiği Gülen Baran Pelikan Akademik Kitaplar kitap özeti. 

 

Related Articles

Back to top button