Pdf Kitap

Zerdüşt Dini İran Mitolojisi PDF, Mehmet Korkmaz

Zerdüşt Dini İran Mitolojisi PDF, Mehmet Korkmaz, e-kitap bölümümüzde Zerdüşt Dini İran Mitolojisi PDF, Mehmet Korkmaz başlığı ile kitap özetini paylaştık. Zerdüşt Dini İran Mitolojisi PDF, Mehmet Korkmaz kitabın detayları yazımızda.. 

Zerdüşt Dini İran Mitolojisi PDF, Mehmet Korkmaz

Mehmet Korkmaz, Zerdüşt Dini İran Mitolojisi, pdf, e kitap, oku, indir, mitoloji üzerine çok sayıda eser veren yazar bu hususta özellikle, İran mitolojisi ve efsaneleri üzerine kitaplar yazmıştır. Antik Yunan Efsaneleri ile ilgili da eserlere imza atmıştır.

İran ulusuna, dinlerine ve mitlerine ilişkin efsanelerin tamamından bir araya gelen İran mitolojisi ve söylencelerine ilişkin bilgilerin en eskileri M.Ö. XV. yüzyıla ilişkin olanıdır. Arkeolojik donelerle birlikte İran’ın ulusal tarihi ve tarihsel şahsiyetleri hususundaki işaretlerin en eskileri Hinduizmin Veda adındaki kutsal metinlerinin bir bölümü olan Rig Veda ve Zerdüştçülük inancının kutsal kitabı olan Avesta da bulunmaktadır.

Farklı tarihlerde kaleme alınan. Zerdüştçülüğün Avesta adındaki kutsal metinlerinin en eski bölümleri olan ”Gathalar”, Zerdüştçülüğün, Zerdüşt adındaki peygamberi aracılığıyla kaleme alınan ilahilerdir. Avesta’dan önceki çağlarda da İran mitolojisine ilişkin verilerin mevctıt olduğu kanısında olan birden fazla araştırıcı, bu ilahilerin M.Ö. VI. yüzyılda yazıya döküldüğı inancını taşısalar da araştırıcıların bir bölümü ile bu alanda ayrıntılı çalışmalara imza atan uzman kişiler da söz konusu bölümlerin yazıya döküldüğı tarihin çok daha eskilere dayandığını ve Zerdüşt’ün M.Ö. 1100-1500-1700’lü senelerda yaşadığını öne sürmektedirler. M. Korkmaz

Zerdüşt Dini İran Mitolojisi PDF

Dosya Boyutu 11 MB

 

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button