Tarih Kitapları

XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 Pdf indir

XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde Karton Kapak sayfadan oluşan XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 kitabı 1. Hm. Kağıt olarak çıkarılmıştır. tarafından kaleme alınan XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 isimli kitap 514 dilinde ve ebatındadır. XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 kitabını TÜRKÇE numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 pdf oku indir.

XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 pdf indir

SEKSİYON I
ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
ÖZSAİT, MEHMET: Arkeolojik Verilerin Işığı Altında Şarkikaraağaç
BİLGİ, ÖNDER: İkiztepe’nin Anadolu İTÇ Maden Sanatının Gelişimine Olan Katkıları
ERKUT, SEDAT: Hititçe GIŠEya- ve Onun Türkçe Karşılığı Hakkında
SEVİN, VELİ: Hakkari Stellerinin Tarihi
ERKANAL-ÖKTÜ, ARMAĞAN: Yeni Buluntular Işığında Panaztepe Kazısı
ERKANAL, HAYAT: Erken Tunç Çağı’nda İzmir Bölgesi’nin Siyasi Yapısı
SEKSİYON II
ORTAASYA-KAFKASYA TARİHİ
AHMETBEYOĞLU, ALİ: Tarihçi Jordanes (VI. Yüzyıl) ve Türkler Hakkında Verdiği Bilgiler
KAÇAR, TURHAN: Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Barbarların Görünüşü: Ammianus Marcellinus’ta Hunlar
AKBIYIK, HAYRUNNİSA ALAN: Timurlularda Vezîrlik Müessesesi
AKA, İSMAİL: Timur, Din ve Ulemâ
TEZCAN, MEHMET: Eski Türklerde Budizm Misal verilecek olursae Göre Din-Devlet İlişkileri (IV-V. Yüzsenelerda Kuzey Çin’deki “Yabancılar”)
ALASANIA, GIULI: Preislamic Turcs and Georgians
SHAPIRA, DAN: A Jewish Pan-Turkist: Seraya Szapszal (Şapşaloğlu) and his work Qıram Qaray Türkleri (1928) (Judaeo-Türkica XIII)
MIRJAFARI, HOSSEIN: A Research on the Imigration of Qashqais to the Region of Fars
ALIYEV, SALEH MUHAMMEDOĞLU: Rusya-İran Harpleri (XVIII-XIX.Yüzseneler) ve Onların Azerbaycan Türklerinin Ulus Gibi Oluşmasına Olumsuz Etkileri
HISAMOV, NURMUHAMMET: Kul Ali’nin “Kıssa-i Yusuf” Destanında (XIII. Yüzyıl) Oğuz Kökenli Konular
HISAMOVA, FEHİME: Eski Tatar Resmî Diplomatik Yazmalarda Eski Uygur Edebî Dili Gelenekleri
PARODI, E. LAURA: Some Observations on the Conception of Landscape and Garden in Timurid Miniature Painting and its Legacy in Mughal India
ELEYOV, MADİYAR-YUVALI, ABDÜLKADİR: Ortaçağ Karaşık Şehri
ULUÇAM, ABDÜSSELÂM: Nahçıvan-Karabağlar’daki Mimari Manzume ve Düşündürdükleri
İBRAHİMOVA, ALİYE: The Early Structure of the Khan Palace in Bağçesaray
HAIWORONSKY, ALEXIS: The Cemetery of the Gerays in the Bağçesaray Khan Palace
SEKSİYON III
SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİ TARİHİ
SEVİM, ALİ: İlginç Yönleriyle Besasîrî İsyanı
MERÇİL, ERDOĞAN: Anonim Bir Türkçe Selçuknâme
KESİK, MUHARREM: Sultan I. Kılıç Arslan’dan Sonra Türkiye Selçuklu Devleti Tahtına Kim Geçti?
DEMİRKENT, IŞIN: XI. Yüzyılda Türk Asıllı Bir Bizans Kumandanı Tatikios
ERSAN, MEHMET: Ermenilerin Selçuklulara Karşı Siyasî Tavırlarından Kesitler
KANAT, CÜNEYT: Memlûk Devleti’nde Gölge Sultanlar (Melik el-Mansur Seyfeddîn Kalavun Devrine Kadar 1250-1279)
GÜLSOY, ERSİN: Osmanlı Anadolusu’nda Memlûk Devleti’ne Ait İzler
GÜNAY, VEHBİ: Karasioğulları Vakıfları
KONUKÇU, ENVER: Karakoyunlu Temürlü Mücadelesinde Avnik
HOPWOOD, KEITH: The Catalan Company in Anatolia and the Turkish Conquest of the Western Seaboard
ŞENGÜN, TUNCER-AYHAN, AYDIN: Neşredilmemiş Resimli İlhanlı Paraları ve Bazı Müşterek Sikkeler
BAKIR, ABDÜLHALİK: Osmanlı Öncesi Dönemde Ortadoğu’da Madencilik ve Sanayi Sektöründe Çalışan İşçilerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Bir Değerlendirme
KAYAOĞLU, İSMET: Mevleviliğin Anadolu’da Teşekkül Dönemi
SAVAŞ, SAİM: Pîr Sultan’ın Kimliğine Dâir Yeni Bir Belge
ŞEŞEN, RAMAZAN: Sultan Sencer’in Muhitinde Yaşayan Felsefeciler, Matematikçiler, Tabipler
DOSTIYEV, TARİH: Selçuklular Döneminde Müslüman Doğusunda Kentleşme Durumları ve Azerbaycan’da Şehir Kültürü
KARPUZ, HAŞIM-ÜREKLİ, BAYRAM: Konya Pîr Esad Zaviyesi
YILMAZ, LEYLA: Kastamonu-Tosya Arasında Beylikler Döneminden Bir Han: Sarının Hanı ve Batı Karadeniz Ticaret Yolu Üzerine Bazı Tesbitler
ÖNEY, GÖNÜL: Rakka Seramikleri İle Anadolu Selçuklu Seramiklerinin ve Saray Çinilerinin İlişkisi
ATILGAN, SEVAY: Karakoyunlu Türkmenlerine Ait ve İslam Eserleri Müzesi 1949 Numarada Kayıtlı Hamse-i Hacû Kirmanî ve Önemi

XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 kitap özeti

XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 pdf oku

XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara:9-13 Eylül 2002 Pdf indir

 

Related Articles

Back to top button