Akademik Kitaplar

Türkçede Zaman Görünüş ve Kiplik, Ahmet Benzer, PDF indir

Türkçede Zaman Görünüş ve Kiplik, Ahmet Benzer, PDF indir, e-kitap bölümümüzde Türkçede Zaman Görünüş ve Kiplik, Ahmet Benzer, PDF indir başlığı ile kitap özetini paylaştık. Türkçede Zaman Görünüş ve Kiplik, Ahmet Benzer, PDF indir kitabın detayları yazımızda.. 

Türkçede Zaman Görünüş ve Kiplik, Ahmet Benzer, PDF indir

Ahmet Benzer, Türkçede Zaman Görünüş ve Kiplik, pdf, indir, oku, e kitap, 1981 doğumlu yazar Ahmet Benzer, Üniversiteyi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

“Türkçede zaman ekleri olarak anılan her bir ekten üç farklı bilgi edinilir. Bunlardan birincisi zaman, İkincisi görünüş ve üçüncüsü de kiplik kavramıdır.”

SAUSSURE (1998: 174)’a göre fiil zamanının geçmiş, şimdiki ve gelecek ayrımına kimi dillerde (İbranicede vb.) rastlanmamasına rağmen gerçek zamanın şimdi, geçmiş ve gelecek olarak bölünmesi bi hayli eski bir düşüncedir. İnsanoğlu gerçek zamanı bölümlemek ve işaretlemek için üç ana fiil zamanına gerek duymuştur. Bu görüş Eski Yunan’a kadar gider. SWART ve VERKUYL (1999:47)’a göre aslında başlangıçla sorun, çoğu dilde fiil zamanlarının çok fazla olmasıydı.

 

Related Articles

Back to top button