Edebiyat Kitapları

Türk Spor Tarihi PDF İndir Oku

Türk Spor Tarihi PDF İndir Oku, e-kitap bölümümüzde Türk Spor Tarihi PDF İndir Oku başlığı ile kitap özetini paylaştık. Türk Spor Tarihi PDF İndir Oku kitabın detayları yazımızda.. 

Türk Spor Tarihi PDF İndir Oku

Türk Spor Tarihi, pdf, oku, e kitap, indir, eski Türklerden başlamak üzere modern Türkiye’nin kuruluşuna kadar geçen zaman aralığında Türk sporunu anlatan bir kitap.

Uygarlık tarihinin gelişimine paralel olarak spor olgusu da gelişmiş, toplumlar değişik aktivitelerini kendi kültürel değerleri içinde gelenekselleştirerek nesilden nesile aktarmışlardır. Farklı toplumsal yapılar içinde doğan ve gelişen bu olgular zaman içinde evrenselleşerek toplumların iletişiminde önemli bir araç olmuş ve belirli kurallarla yeni şekline bürünerek geniş kitleler aracılığıyla kabul görmüştür.

Kendisi de çok iyi okçu olan Orhan Gazi, Bursa’yı aldıktan sonra Balıklı Köyü ile Atıcılar içindeki alanı yarış alanı olarak tahsis etmiş ve burayı vakfetmişti. Bursalılar bayramlarını, atlı sporları ve diğer yarışlarını bu alanda yaparlardı. Yine Bursa ovasında “Atıcılar” adı verilen sahayı Orhan Bey halkın ok atmasına tahsis etmiş ve torunu Yıldırım Beyazıt’a bu alanı muhafaza için vakfetmişti.

Türk Spor Tarihi PDF

Dosya BOyutu 19 MB

 

Related Articles

Back to top button