Bilgisayar Kitapları

Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık Pdf indir

Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık Pdf indir, kitap sever takipçilerimiz için  Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık Kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Anı Yayıncılık aracılığıyla çıkarılan Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık Kitabı 256 Sayfa sayfadan bir araya gelmektedir. 1. Hamur Kağıt baskı ile çıkan Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık kitabı 13.50×21.00 cm‘dir. Mart 2021 nolu ISBN numarasına sahip Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık kitabının yazarı H. Ferhan OdabaşıPandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık PDF indirebilirsiniz. 

Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık Kitabı Pdf indir

Dijital vatandaşlık bireylerin teknoloji ile gelen yeni uygulamaları ve sosyal dönüşümleri anlamasını sağlayan bilgilerin tümü olarak adlandırılıyor. Dijital vatandaşlık yalnızca edinilmesi gereken bir bilgi değil, teknolojinin sürekli olarak gelişimi ile orantılı olarak, bireylerin de ömür boyu sürdürmeleri gereken bir pratik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda dijital vatandaşlık, bireylerin sosyal yaşamın her alanında alakalı teknolojik uygulamalar için, uygun, sorumlu ve güçlendirilmiş bir yaklaşım geliştirme becerisini gerektirir. Alanyazında dijital vatandaşlığın tanımlanmasında ve kavramsal temellerinin ortaya konulmasında çeşitli yaklaşım ve sınıflandırmaların olduğu görülmektedir.

Dijital vatandaşlığın sivil yaşamla doğrusal olmayan bir ilişki içinde olan karmaşık ve çok boyutlu bir kavram olduğu üzerinde duran Choi (2016), dijital vatandaşlığı etik, medya ve bilgi okuryazarlığı, katılım ve eleştirel direnç olmak üzere dört boyut altında ele almaktadır. Ribble (2011), dijital vatandaşlığı dijital okuryazarlık, dijital sağlık, dijital ulaşım, dijital iletişim, dijital ticaret, dijital güvenlik, dijital etik, dijital hukuk ile dijital haklar ve sorumluluklar olmak üzere birbiriyle ilişkili dokuz boyut çerçevesinde ele almaktadır. Her iki yaklaşımda da dijital vatandaşlığı anlamaya ve açıklamaya yönelik birbiriyle örtüşen alt boyutlar yer almakta ve ayrı konu başlıkları gibi görünseler de birbirlerini tamamlamaktadırlar. Bu kitap kapsamı içinde Ribble aracılığıyla ortaya konan dokuz dijital vatandaşlık boyutu pandemi sürecinde yaşanan deneyimlerle ele alınmıştır.

Etiketler: Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık Pdf oku , Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık Pdf kitap indir, Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık pdf oku ücretsiz, Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık kitap indir ücretsiz, Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık pdf indir yandex, Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık pdf oku özet, Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık H. Ferhan Odabaşı Anı Yayıncılık kitap özeti. 

 

Related Articles

Back to top button