Tarih Kitapları

Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası Pdf indir

Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde TÜRKÇE sayfadan oluşan Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası kitabı 288 olarak çıkarılmıştır. Mehmed Rauf tarafından kaleme alınan Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası isimli kitap 9786050845259 dilinde ve Kitap Kağıdı ebatındadır. Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası kitabını 07.07.2022 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası pdf oku indir.

Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası pdf indir

Paris şehri İstanbul büyüklüğündedir ve etrafı bir müddet önce yeniden inşa olunmuş çok sağlam bir kale ile çevrilidir. Kalenin dışında bulvar dedikleri gayet büyük ormanların aralarından geçen intizamlı dizilmiş ağaçlı uzun yollar mevcuttur. Şehrin binaları yedi sekiz katlı bi hayli büyüktür ve sık ve bitişik nizamdır. Eğer böyle yüksek olmayıp da diğer yerlerdeki gibi daha mutedil biçimde yapılmış olsalardı şehrin büyüklüğü bir kat daha kapsamlı olurdu.
 
Rıfat Paşazade Mehmed Rauf
 
Mehmed Rauf, çok genç yaşta devlet hizmetine girmiş üst düzey bir Osmanlı bürokratıdır. Devletin birden fazla ülkeyle mücadele ettiği 19. yüzyılın ikinci yarısında ülkeler arası görüşmelerde Osmanlı Devleti’ni temsil eden ekibin içinde yer almış; başta Kırım Savaşı’yla alakalı müzakereler olmak üzere İngiliz ve Rus temsilcileriyle yapılan diplomasi trafiğinin en mühim aktörlerinden biri olmuştur. Ünlü devlet adamlarından Sadık Rıfat Paşa’nın oğlu olan Mehmed Rauf, kaynaklarda çoğunlukla Rıfat Paşazade Mehmed Rauf Bey olarak geçer. Bugün Cağaloğlu’nda Babıali Caddesi üzerinde bulunan ve bir zamanlar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan Rauf Paşa Konağı’nda yaşamıştır.
Prof. Dr. Fikret Turan, 19. yüzyılın ortalarında yayımlandığı hâlde yalnızca eksik bir tek nüshasına ulaşılabilen Seyahatname-i Avrupa ile yayımlanmamış Avrupa Lâyihası’nı eksiksiz tam metinler olarak yayına hazırladı. Mehmed Rauf hemen hemen 4 ayda 50 şehir, bölge ve mekân gezmiş; Malta’dan Roma’ya, Venedik’ten İsviçre’ye, Londra’dan Paris’e, Viyana’dan Berlin’e Avrupa’nın farklı ülkelerini satırlara nakşetmiştir. Eser, kendinden önceki seyahatnamelerde anlatılanlardan çok daha yüksek sayıda bölgeyi içermesi yönünden Türk seyahat-anı tarihinde özgün bir yer teşkil etmektedir.
Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da, seyahatname/anıt okumayı seven, Osmanlı modernleşme tarihine ve Türk kültürüne ilgi duyan meraklı tarih okuyucusunun zevkle okuyacağı ve bunun yanı sıra dönemin Avrupa’sına dair bir çok bilgiye ulaşacağı özgün bir eserdir.

Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası kitap özeti

Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası pdf oku

Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da / Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası Pdf indir

 

Related Articles

Back to top button