Tarih Kitapları

Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ali Sevim PDF

Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ali Sevim PDF, e-kitap bölümümüzde Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ali Sevim PDF başlığı ile kitap özetini paylaştık. Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ali Sevim PDF kitabın detayları yazımızda.. 

Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ali Sevim PDF

Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, pdf, indir, oku, e kitap, 1928 Adana doğumlu yazar, Prof. Dr. Ali Sevim, Halep Selçuklu Melikliği tezi le profesör ünvanını almıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Anadolu’nun niçin ve neden fethedildiği, nasıl bir Türkiye haline getirildiği konularım aydınlatacağını umduğumuz bu eser, ağır bilimsel ifadelerden uzak, halkımızın hemen her kültür düzeyindeki bireylerinin basit bir şekilde anlayabileceği bir biçimde hazırlanmaya çalışılmıştır.

“Genel bir biçimde ifade edilebilir ki, Suriye ülkesi, Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği altında olduğu sıralarda, İslamiyetin ortaya çıkışı ve süratle yayılışını izleyen senelerda, Arap hükümranlığına geçmiş, miladi IX. yüzyıldan haşlayarak sırasıyla Ihşid, Hamdanoğulları ve Mısır-Fatımi devletlerinin yönetimleri altına girmiş ve nihayet özellikle Kuzey Suriye, XI. yüzyıl başlarında da, önceden buraya göçeden Kilaboğlları kabilesinin kurmuş olduğu ufak siyasal kuruluşun (Mirdasoğulları emirliği) hükümranlığında kalmıştır.

Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi PDF

Dosya Boyutu 14 MB

 

Related Articles

Back to top button