Pdf Kitap

8+ Yaş Calculate Pdf indir

8+ Yaş Calculate pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde 48 sayfadan oluşan 8+ Yaş Calculate kitabı Karton Kapak olarak çıkarılmıştır. Kolektif tarafından kaleme alınan 8+ Yaş Calculate isimli kitap İNGİLİZCE,TÜRKÇE dilinde ve 22 x 22 cm ebatındadır. 8+ Yaş Calculate kitabını 9786057043696 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. 8+ Yaş Calculate pdf oku indir.

8+ Yaş Calculate pdf indir

Çocuğunuzun gelişimi için bir araya getirilen CALCULATE Kitabı, TÜZDER Eğitim Metodu (TEM) yöntemine göre hazırlanmıştır.
 
TEM’de esas olan anlayış, çocukların ufak adımlarla yürüdüğüdür. Bu metotla bir araya getirilen kitaplarda, çocuğunuzun becerilerinin en üst noktaya taşınması hedeflenir.
 
Kitaplardaki sözcükler ifade ve hayal gücünü geliştirdiği gibi, görsellerin adetleri ve şekilleri ile de görsel hafızayı artırmaya yönelik bir sistem geliştirilmiştir.
 
TÜZDER tarafından bir araya getirilen “IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi”; ülkeler arası standartlarda, çoklu dil seçeneğiyle hazırlanmıştır.
 
21. yüzyıl becerilerini geliştirici nitelikte etkinliklerden oluşan kitaplar, PISA ve TIMSS gibi ülkeler arası değerlendirme ölçeklerine uygun biçimde hazırlanmıştır.
 
Uluslararası Eğitimde Inovasyon Merkezi (ICIE) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi tarafından onaylanmış olan seri, 8+ yaş düzeysinde, 3 farklı gelişim kademesi düşünülerek dizayn edilmiştır.
 
“IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi” 8+ Yaş Seti, 3 Level halinde toplam 9 kitap olarak hazırlanmıştır:
1. Level: (IQ, Yetenek, Görsel Motor): Cube, Find, Solve,
2. Level: (IQ, Dikkat, Problem Çözme): Mind, Think, Matrix
3. Level: (IQ, Mantık, Muhakeme, Strateji): Coordinate, Calculate, Algorithm
 
TEM uygulamasında yüksek kazanımın elde edilmesi için uygulamaların bu 9 kitapla eş zamanlı yapılmasını öneriyoruz.
 
CALCULATE kitabı; matematiksel düşünme becerisini temele alarak çocuklarda bilgiyi kullanma, bilgiyi analiz etme, bilgi üzerinde çıkarımlar ve yorumlarda bulunabilme, bilgileri ayrıştırabilme ve günlük yaşamda karşılığını bulabilme becerisini destekleyici ve geliştirici etkinliklerden oluşturulmuştur.
 
Matematiksel düşünme becerisi; kavramsal, görsel ve analitik olmak üzere üç ana bölümde değerlendirilir. Bu beceri her bireyin tüm yaşamı boyunca kullanacağı en
temel becerilerden en üst becerilere varıncaya kadar her biri ile doğrudan ilişkilidir Dolayısı ile bu becerinin geliştirilmesi diğer tüm alanlar için bi hayli mühimdir. Matematiksel düşünme becerisinin bir çok ülkeler arası kuruluş tarafından, bi hayli mühim olduğuna dair akademik araştırma ve değerlendirmeye yer verdiği bilinmektedir. Bu kuruluşlardan bazıları şunlardan oluşmaktadır: NCTM
(Amerika Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi), NCETM (Matematik Öğretiminde Ulusal Mükemmeliyet Merkezi İngiltere), PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-OECD). Uluslararası değerlendirme ölçeklerinin kimilerinde da matematiksel düşünme becerileri alt başlık olarak değerlendirilmiş, bireylerin bu becerisinin ölçülmesi ve buna bağlı geliştirilmesi ile alakalı yöntem ve tekniklere yer verilmiştir.
 
Bu kitapta ele alınan konu ve kazanımlar, gelişim düzeyi yönünden alakalı yaş grubunun düzeyine uygun olarak, akademisyenler ve eğitim uzman kişilerı tarafından geliştirilmiş uzman psikologlar tarafından da çeşitli kriterlere uygun olarak değerlendirilmiştir. Özellikle matematik öğretimi için esas alınan talim terbiye kurulunun yaş düzeyi ve sınıflarına uygun müfredatı ele alınarak soru türleri ve kazanımları ile bu tür ve kazanımların kitaptaki dağılım oranları belirlenmiştir. İlkokul müfredatında da olan; Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla Toplama İşlemi, Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi, Doğal Sayılarla Bölme İşlemi, Kesirler, Kesirlerle İşlemler, Zaman Ölçme, Veri Toplama ve Değerlendirme, Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler, Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Tartma, Sıvı Ölçme gibi konular kitap içinde TEM yöntemine göre işlenmiştir.
 
Yapılan zekâ testlerini ve dünya çapındaki uygulama ve tarama emsallarini göz önünde barındırdığımuzda, genelde çocukların zihin yaşı ile takvim yaşı arasında ±6 aydan 36 aya kadar değişikliklar olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, çocukların potansiyelini mevcudun çok daha ilerisine taşıyabilmek maksadıyla, kitaplarımızdaki etkinlikler yaş farklılığı düşünülerek dizayn edilmiştır.
Etkinlikleri yaparken çocuğunuzun yönerge alma ve takibini yapma, işitsel uyaran ile görsel uyaranı
ilişkilendirme becerisi gelişmiş olacaktır. Etkinlikler, ebeveyn gözetiminde olabileceği gibi, çocuğunuz etkinlikleri kendi kendine de yapabilir. Böylelikle, zaman içinde kendi kendine çalışma alışkanlığı kazanacaktır.
 
Geleceğimiz için us’lu çocuklar…

8+ Yaş Calculate kitap özeti

8+ Yaş Calculate pdf oku

8+ Yaş Calculate Pdf indir

 

Related Articles

Back to top button