Edebiyat Kitapları

Retorik Aristoteles Pdf indir

Retorik Aristoteles İş Bankası Kültür Yayınları Pdf indir, kitap sever takipçilerimiz için  Retorik Aristoteles İş Bankası Kültür Yayınları Kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. İş Bankası Kültür Yayınları aracılığıyla çıkarılan Retorik Aristoteles İş Bankası Kültür Yayınları Kitabı 256 Sayfa sayfadan bir araya gelmektedir. 2. Hamur Kağıt baskı ile çıkan Retorik Aristoteles İş Bankası Kültür Yayınları kitabı 12.50×20.50 cm‘dir. Temmuz 2021 nolu ISBN numarasına sahip Retorik Aristoteles İş Bankası Kültür Yayınları kitabının yazarı AristotelesRetorik Aristoteles İş Bankası Kültür Yayınları PDF indirebilirsiniz. 

Retorik Aristoteles İş Bankası Kültür Yayınları Kitabı Pdf indir

Aristoteles (MÖ 384-323): Antik Yunan’ın en mühim ve çok yönlü filozoflarından biridir. Platon’un öğrencisi, Büyük İskender’in öğretmeni, Lykeion Okulu’nun kurucusudur. Orta Çağ’da Musevi, Hristiyan ve Müslüman düşünürleri etkilemiş, etkisi Rönesans, Reform ve Aydınlanma dönemine kadar yayılmıştır. Biyoloji, fizik, kimya, psikoloji, etik, mantık, metafizik, retorik, şiir sanatı, bilim felsefesi ve siyaset kuramı ile ilgili günümüze ulaşan metinleri bu alanlarda kurucu metinlerden sayılmaktadır. Antik Yunan’da eğitim sosyal ve siyasal hayatta çok mühim olan güzel konuşmayı da kapsadığından, Aristoteles de Lykeion’da retorik üzerine dersler vermiş, notlar ve kitaplar yazmıştır. Bu hususta günümüze ulaşan en mühim eseri Retorik adıyla bilinen çalışmasıdır. Güzel konuşmanın bir sanat olduğunu söyleyen Aristoteles, bu eserinde retoriğin tanımını verir, türlerini ve öğelerini belirtir, uzun açıklamalar ve örneklerle başarılı bir söylevin nasıl hazırlanacağını anlatır.

 

Related Articles

Back to top button